กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบ 110 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของโรงเรียนบ้านอ่างหิน
01
- กรกฎาคม
2021
Posted By : ศลีพร ประยูรไทย
กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบ 110 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ของโรงเรียนบ้านอ่างหิน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและถือเป็นวันครบรอบ 110 ปี วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอ่างหินได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ในการนี้ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านอ่างหินได้รับเกียรติบัตรลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดพิธีมอบให้ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านอ่างหินในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น