ประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองพลับ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนวัดหนองพลับ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ นางเสาวนีย์ พรมแดน และนางสาวพรรณพัชร ธรรมเนียมดีเป็นคณะกรรมการร่วมโดยมี นางสาวปนิดา สืบบุก และ นางสาวแพรพลอย บุญมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น