โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
01
- กรกฎาคม
2021
Posted By : กาญจนเทพ ทองนุ่ม
โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด – 19 ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเมลดา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 พร้อมคณะครูช่วงชั้นที่3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) ทำการออกติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ได้ เพราะยังคงมีความเสี่ยงในการติดต่อโรคอยู่

ใส่ความเห็น