เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเมลดา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 พร้อมคณะครูช่วงชั้นที่3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) ทำการออกติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ได้ เพราะยังคงมีความเสี่ยงในการติดต่อโรคอยู่

ใส่ความเห็น