โรงเรียนบ้านดอนสระ ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ

ได้ประกาศการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านดอนสระ ต่อเนื่อง

เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังอยู่ในสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจวางใจ

โรงเรียนบ้านดอนสระจึงขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ Online และ On-Hand ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม ถึงวันที่ 11 กรกฎาคมต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายจะทำการเรียนการสอนแบบปกติ

อนุภัทร เซี่ยงฝู

ธุรการโรงเรียนบ้านดอนสระ

You may also like...

ใส่ความเห็น