โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนบ้านหนองจอก แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On site (การมาเรียนที่โรงเรียน) จากเดิม คือวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น 🟢วันที่ 12 กรกฎาคม 2564🟢 และให้นักเรียน เรียนในรูปแบบ On line (เรียนผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ต) หรือ On hand (การมารับ ส่ง ใบงาน) เหมือนในสัปดาห์ที่ผ่าน ๆ มา โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม Line , facebook , หรือ โทรศัพท์ ของครูประจำชั้น

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5 – 10 กรกฎาคม 2564
Next post โรงเรียนวัดคร้อพนันจัดประเมินครูผู้ช่วย