โรงเรียนวัดบ้านทวน ออกประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในช่วงนี้ มีผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ อ.พนมทวน นั้น
ทางโรงเรียนจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จาก On Site (เรียนที่โรงเรียน) เป็น On Hand (รับใบงานไปทำที่บ้าน)
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 5 ก.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
และในวันจันทร์ ที่ 5 ก.ค.64 นี้ ให้ผู้ปกครองเข้ามารับ-ส่ง ใบงาน พร้อมทั้งรับเงินค่าอาหารกลางวัน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

You may also like...

ใส่ความเห็น