โรงเรียนวัดเบญพาด “ประกาศ..การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ครั้งที่2)”

ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2564 จัดการเรียนการสอน แบบ “ON HAND” เรียนรู้จากหนังสือแบบเรียน สื่อเอกสาร ใบงาน ตามที่ครูประจำชั้น/ประจำวิชาแจกให้ทำที่ “บ้าน”

You may also like...

ใส่ความเห็น