โรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

      ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ร่องรอยทักษะศตวรรษที่ 21  และความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ  ผ่านโปรแกรม ZOOM
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564   เวลา 13.30 -16.00 น.

You may also like...

ใส่ความเห็น