โรงเรียนบ้านตลุงใต้ แจกเอกสาร ใบงาน และรับมอบถุงยังชีพ

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2564   นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใตมอบหมายให้คณะครู แจกเอกสาร ใบงาน  ให้นักเรียน ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ On-Hand พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าอากหารกลางวันและรับนมโรงเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านตลุงใต้ได้รับมอบถุงยังชีพจาก พุทธอุทยานพักสงฆ์เขาตะแบง อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี จำนวน 13 ถุง และให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้

You may also like...

ใส่ความเห็น