โรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน      ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน
06
- กรกฎาคม
2021
Posted By : นาฎอนงค์ โคกคำ
โรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรงาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ ON-Hand ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น