โรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงาม ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไพรงาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ ON-Hand ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

Previous post ประกาศ !! โรงเรียนบ้านโคราช
Next post โรงเรียนบ้านหนองจอก จัดตั้งป้ายโรงเรียน บริเวณทางเข้าโรงเรียน (ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี)