โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำเสนอร่างโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำโดยประธานนักเรียน และ นักเรียนแกนนำแต่ละห้อง ร่วมกัน นำเสนอร่างโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร เป็นประธานครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น