โรงเรียนวัดสนามแย้ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้ ได้จัดประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำเสนอร่างโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564
Next post ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๓)