๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้ ได้จัดประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น