โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM  ถอดบทเรียน การยกระดับการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564   เวลา 09.00 -12.00 น.

You may also like...

ใส่ความเห็น