โรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM  ถอดบทเรียน การยกระดับการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564   เวลา 09.00 -12.00 น.

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านกระเจา ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand