โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ผลการประเมินภายนอก สมศ. ระดับ ดี

ผลการประเมินภายนอก สมศ. ของโรงเรียนบ้านสระลุมพุก​ สรุปผลการประเมิน ระดับ ดี
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายงานฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ ๒ ก.ค. ๖๔)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานสรุปผลON HAND)5-10กรกฎาคม64
Next post โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผู้บริหาร และครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรการในการประเมิน