โรงเรียนวัดบ้านทวน ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวน
เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองมารับ-ส่ง ใบงานการบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ ที่ 12 ก.ค.64 เวลา 08.30 น. – 11.30 น.

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

You may also like...

ใส่ความเห็น