ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไพรงาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุโขทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไพรงาม เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมพร้อมกันเพื่อปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบ เรื่องแนวทางการปิดและเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2