โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขากรวด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ ON-Hand ในระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น