โรงเรียนบ้านเขากรวด ประชุมออนไลน์โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด พร้อมนายสาโรช ใจชื้น อาสาสมัครประจำพื้นที่ และคณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวดเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM  โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เป็นประธานการประชุม  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564   เวลา 13.00 น. -16.00 น.

You may also like...

ใส่ความเห็น