โรงเรียนบ้านเขากรวด ประชุมออนไลน์โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด พร้อมนายสาโรช ใจชื้น อาสาสมัครประจำพื้นที่ และคณะครูโรงเรียนบ้านเขากรวดเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM  โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เป็นประธานการประชุม  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564   เวลา 13.00 น. -16.00 น.

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านอ่างหิน อ.ห้วยกระเจา ได้รับรางวัลระดับประเทศ “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”
Next post โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินการแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน