โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของนางสาวณัฐณิชา จันดา โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้ 1.นางลำใย ปัจฉา 2.นางสมใจ ศาระสาลิน 3.นางสาวอารีวรรณ ล่าดี

You may also like...

ใส่ความเห็น