โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ของนางสาวณัฐณิชา จันดา โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ดังนี้ 1.นางลำใย ปัจฉา 2.นางสมใจ ศาระสาลิน 3.นางสาวอารีวรรณ ล่าดี

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac (เข็มที่ 1)