โรงเรียนบ้านดอนมะขามปรับขยายระยะเวลาการเรียนการสอนแบบ On-hannd

เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประกอบกับการตอบแบบสอบถามของผู้ปกครอง 90 เปอร์เซ็น ยังคงมีความกังวลและห่วงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขยายระยะเวลาการเรียนการสอนแบบ On-hamd เป็นวันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564

โดยทางโรงเรียนบ้านดอนมะขาม ได้ทำการแจกใบงานใบความรู้ หรือสื่อต่างๆตามที่ครูประจำชั้นต้องการให้นักเรียน เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนแบบ On-hand และสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกมารับที่โรงเรียน คณะครูได้เดินทางไปมอบให้ที่บ้าน และได้จ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน พร้อมทั้งทางโรงเรียนบ้านดอนมะขามมีการมอบทุนให้กับนักเรียนบ้านไกลที่เดินทางมาเรียน จำนวน 20 ทุน

You may also like...

ใส่ความเห็น