คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงามแจกใบงาน      ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)       ให้แก่นักเรียน
19
- กรกฎาคม
2021
Posted By : นาฎอนงค์ โคกคำ
คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงามแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงาม แจกใบงาน ในความรู้ พร้อมเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 เป็นแบบ ON-HAND

ใส่ความเห็น