บทเรียน ครบทุกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทุกชั้นปีทุกเล่ม โดย สสวท.

สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ https://proj14.ipst.ac.th มีคลิปมากมายกว่า 2,000 คลิปการสอน

https://proj14.ipst.ac.th/

You may also like...

ใส่ความเห็น