บทเรียน ครบทุกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทุกชั้นปีทุกเล่ม โดย สสวท.

สามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ https://proj14.ipst.ac.th มีคลิปมากมายกว่า 2,000 คลิปการสอน

https://proj14.ipst.ac.th/

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
Next post คณะครูโรงเรียนบ้านไพรงามแจกใบงาน ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน