การประเมินลูกจ้างประจำเพื่อพิจารณาขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ช่างระบบน้ำ ระดับ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. 👉🏻นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2👉🏻นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล👉🏻นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก เข้าประเมินลูกจ้างประจำเพื่อพิจารณาขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ช่างระบบน้ำ ระดับ 2 ของ “นายศักดิ์ชาย สืบส่ง” นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองจอก

You may also like...

ใส่ความเห็น