ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและเทียนจำนำพรรษา
27
- กรกฎาคม
2021
Posted By : นวกานต์ มณีศรี
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานและเทียนจำนำพรรษา

นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง ได้นำคณะครูถวายสังฆทานและเทียนจำนำพรรษาแด่พระครูสมุห์สังวาลย์ คุณวโร เจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ใส่ความเห็น