ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะกา (ฉบับที่ ๔)

เรื่อง  การเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On site และการปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 9 สิงหาคม 2564
Next post การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ปี 2564