โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 2 – 13 ส.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวน
เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 2 – 13 ส.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand
ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองมารับ-ส่ง ใบงานการบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในอังคาร ที่ 3 ส.ค.64 เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
เนื่องจากวันวันจันทร์ ที่ 2 ส.ค.64 ทางเทศบาลตำบลพนมทวนจะเข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ใส่ความเห็น

Previous post การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านท่ามะกา ปี 2564
Next post ประกาศ!!! โรงเรียนบ้านไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND (ต่อเนื่องจากเดิม)