โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากเทศบาลตำบลพนมทวน

ขอขอบคุณท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมทวน มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในห้องเรียนทุกห้อง และโดยรอบบริเวณโรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 26-31 กรกฎาคม 2564”