โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 26-31 กรกฎาคม 2564”

โรงเรียนวัดเบญพาด รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ในระหว่าง 26-31กรกฎาคม2564
ในรูปแบบ On Hand และ On Line การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากเทศบาลตำบลพนมทวน
Next post ประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งมาตรการกักตัวข้าราชการและบุคลากรทุกคน ณ ที่พักอาศัย และ Work from Home