โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE จากเดิมวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โรงเรียนบ้านหนองจอกขอประกาศลื่อนการเปิดเรียนแบบ ON-SITE จากเดิมวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด

🟢หากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น ทางโรงเรียนบ้านหนองจอก จะแจ้งวันเปิดเรียนแบบ On-site อีกครั้ง🟢

และให้นักเรียน เรียนในรูปแบบ On line (เรียนผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ต) หรือ On hand (การมารับ ส่ง ใบงาน) เหมือนในสัปดาห์ที่ผ่าน ๆ มา โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม Line , facebook , หรือ โทรศัพท์ ของครูประจำชั้น

You may also like...

ใส่ความเห็น