โรงเรียนวัดพังตรุ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทสจัดทำคลิปการสอนเรื่องการพูดถึงรูปร่างลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย ครูชัญญา สังขฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดพังตรุ

ใส่ความเห็น