การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 12/2564 แนวปฏิบัติความยืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน ในสถาการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-๑๙ ผ่านช่องทางการประชุม Google Meetแสดงน้อยลง

You may also like...

ใส่ความเห็น