การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 12/2564 แนวปฏิบัติความยืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน ในสถาการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-๑๙ ผ่านช่องทางการประชุม Google Meetแสดงน้อยลง

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ทำแบบทดสอบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่องพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กอนุบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564
Next post แชร์ประสบการณ์ตรง จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรให้เด็กมีความสุขและปลอดภัย