ออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปนกรณ์สำหรับการเรียนการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
  2. โรงเรียนวัดบ้านทวน
  3. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  4. โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142
  5. โรงเรียนวัดสนามแย้
  6. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
  7. โรงเรียนวัดท่าเรือ
    โรงเรียนได้รับจัดสรรครุภัณฑ์โดย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รวบรวมคำขอครุภัณฑ์ของโรงเรียนส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับจัดสรรงบประมาณมายัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ ก่อนมีการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน จากนั้นคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์จึงได้ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ ณ โรงเรียนที่ได้รับครุภัณฑ์อีกครั้ง ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ที่ได้สละเวลาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น