โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ โดยท่าน ผอ.ชีวรัตน์ พลบำรุงและคณะครูรับมอบเงินเยียวนักเรียนติดเชื้อCOVID-19

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางชีวรัตน์ พลบำรุง ผู้อำนวยการโiงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ และคณะครู รับมอบเงินเยียวยานักเรียนติดเชื้อ COVID – 19 รายละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนได้ส่งมอบให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียนที่ติดเชื้อ COVID – 19 และทางโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวการเขตพื้นที่ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ดิตย์สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อ COVIC – 19

You may also like...

ใส่ความเห็น