การโอนเงินโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ คู่มือการสมัคร Krungthai corporate online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้รับการประสานจากธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ ทางธนาคารแจ้งว่า กำลังทำระบบการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดย วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ทางธนาคารจะให้โรงเรียนสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (online registration) ทั้งลูกค้าที่มีและไม่มี Krungthai corporate online เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในการโอนเงินให้ผู้ปกครองทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงไทย จะขึ้นหน้าเว็บของธนาคาร และ สพฐ. จะส่ง Link การสมัคร และคลิปอธิบายขั้นตอนการดำเนินการไปให้ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้

You may also like...

ใส่ความเห็น