ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ “ว.21”(รายปีการศึกษา 2563) ของครูโรงเรียนบ้านหนองจอก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ “ว.21”(รายปีการศึกษา 2563) ของครูโรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาววัชรา แก้วประชา
2. นางสาวสุชญาภัค คชาชาติ
3. นางสาวอังคณา เจริญทรัพย์สันติ
นำโดย ท่าน ผอ. ภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกและคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางลำใย ปัจฉา
2. นางสำรวย ใจตรง
3. นางสมใจ ศาระสาลิน
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองจอก

You may also like...

ใส่ความเห็น