โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการรับประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดยมีคณะผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นร่วมให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการ นายจามร วรรณากาญจน์ ในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย

You may also like...

ใส่ความเห็น