โรงเรียนวัดทรงคนอง จ.นครปฐม บริจาคชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้บริจาคชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 70 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ใช้เรียนในโรงเรียนแทนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษา ได้ร่วมรับและแสดงคำขอบคุณต่อโรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) อ.สามพราน จ.นครปฐม

You may also like...

ใส่ความเห็น