โรงเรียนวัดทรงคนอง จ.นครปฐม บริจาคชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้บริจาคชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 70 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ใช้เรียนในโรงเรียนแทนโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษา ได้ร่วมรับและแสดงคำขอบคุณต่อโรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) อ.สามพราน จ.นครปฐม

ใส่ความเห็น

Previous post SCG บางซื่อ มอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำนักงานให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก
Next post ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอแจ้งการโอนมาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้โอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้