โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุม Online นำเสนอผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 กันยายน 2564
05
- กันยายน
2021
Posted By : ศุภวิชญ์ นกดำ
โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุม Online นำเสนอผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น