โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงิน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 6 กันยา […]

โรงเรียนบ้านหนองจอก มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันจันทร์ที่ 6 กันยา […]

โรงเรียนบ้านห้วยลึกดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้นักเรียน

ในวันจันทร์ ที่ 6 กั […]

โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงิน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ที่ 6 กันยา […]