โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

📣ประกาศโรงเรียนบ้านสระลุมพุก📣รับเงินเยียวยา 2,000 บาทในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหมายเหตุ : ให้ผู้ปกครองนำปากกามาด้วยตนเอง (เพื่อลดการสัมผัส)

You may also like...

ใส่ความเห็น