โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

📣ประกาศโรงเรียนบ้านสระลุมพุก📣รับเงินเยียวยา 2,000 บาทในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหมายเหตุ : ให้ผู้ปกครองนำปากกามาด้วยตนเอง (เพื่อลดการสัมผัส)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง มอบเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบเงินให้กับนักเรียนทุกคนจำนวน 2,000 บาท ในวันที่ 3 กันยายน 2564
Next post จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000 บาท