โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564
07
- กันยายน
2021
Posted By : อดิศร วิเศษสิงห์
โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านทวน ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดบ้านทวนได้มอบเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ตามมาตรการเยียวยาโควิดช่วยเหลือค่าเทอมแก่นักเรียน ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น โดยทางโรงเรียนได้มอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนครบทั้ง 225 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 6 ก.ย.64

ใส่ความเห็น