โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านทวน ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดบ้านทวนได้มอบเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ตามมาตรการเยียวยาโควิดช่วยเหลือค่าเทอมแก่นักเรียน ผู้ปกครองทุกระดับชั้น ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น โดยทางโรงเรียนได้มอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนครบทั้ง 225 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 6 ก.ย.64

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงิน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Next post โรงเรียนบ้านกระเจา มอบเงินเยียวยา 2000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19