โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”รายงานผลการเรียนการสอน 30-3 กันยายน 2564″