โรงเรียนวัดบ้านทวนประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ ที่ 13 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวนได้ให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามารับ-ส่งใบงานการบ้าน รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับนมกล่อง
Next post โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน