โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดรับมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 2 คนละ 1,000บาท ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยมอบเงินให้โรงเรียนในสังกัดสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดมีนักเรียนได้รับทั้งหมด 2 คน คนละ 1,000บาทได้ทำการส่งมอบเงินดังกล่าวแก่นักเรียนเป็นที่เรียนร้อย ขอขอบพระคุณครับ

You may also like...

ใส่ความเห็น