โรงเรียนบ้านอ่างหิน ขอแสดงความยินดี

กับ นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านอ่างหิน ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น

ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form