โรงเรียนบ้านอ่างหิน ขอแสดงความยินดี

กับ นายบรรเจิตต์  วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านอ่างหิน ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น

ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

You may also like...

ใส่ความเห็น