โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form

คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านอ่างหิน ขอแสดงความยินดี
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 13-18 ก.ย. 2564”