โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form

คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้ Canva และการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 โรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น