โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูบังอร ท่าน้ำตื้น ครูชำนาญการพิเศษ มอบโล่ ใบประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 🙏โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบพระคุณ มา ณโอกาสนี้🙏

You may also like...

ใส่ความเห็น