❤️ร้อยความรักถักทอใจ❤️❤️สานสายใยมุทิตา❤️

********❤️❤️❤️❤️*********

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก ร่วมกันจัดงานเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูบังอร ท่าน้ำตื้น ครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

ใส่ความเห็น