โรงเรียนบ้านอ่างหิน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ที่ทำ คุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และคณะ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ที่ทำ คุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจอุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ โดย นายสมโชค​ บุตรพุ่ม​ ลูกจ้างประจำ​ ตำแหน่ง​ ช่างไฟฟ้าชั้น​ ๒ จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่​ ๓๐​ กันยายน​ ๒๕๖๔​
ทั้งนี้ นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน และคณะครู ได้ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ และคณะ ณ บ้านของนายสมโชค บุตรพุ่ม ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านอ่างหิน ที่เกษียณอายุราชการ

You may also like...

ใส่ความเห็น