โรงเรียนบ้านอ่างหิน สร้างความรู้และประสบการณ์ตามโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก

ขอ​ขอบคุณ บริษัท​ ไบเออร์สต๊อร์ฟ​(ประเทศไทย)​ จำกัด มูลนิธิเด็ก โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ที่มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือพร้อมหนังสือให้เด็กหญิงน้ำทิพย์ สืบดี นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหินเพื่อใช้สร้างความรู้และประสบการณ์ตามโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

You may also like...

ใส่ความเห็น